اختر العملة

Hosting Packages 2018

 • The Newbie Hosting Package

   • 3 GB Space
   • 25 GB Transfers
   • MSQL's = Unlimited
   • Emails =5
   • Addon Domains = 0
 • The Established Hosting Package

   • 4 GB Space
   • 35 GB Transfers
   • MSQL's = Unlimited
   • Emails = 15
   • Addon Domains = 1
 • The Go-Getter Hosting Package

   • 5 GB Space
   • 50 GB Transfers
   • MSQL's = Unlimited
   • Emails = 25
   • Addons = 2
 • The Developer Hosting Package

   • 7.5 GB Space
   • 100 GB Transfers
   • MSQL's = Unlimited
   • Emails = 50
   • Addon Domains =10
 • The Professional Hosting Package

   • 10 GB Space
   • 150 GB Transfers
   • MSQL's = Unlimited
   • Emails = Unlimited
   • Addon Domains = Unlimited